هنر زیبای میناکاری

هنر میناکاری هم مثل تمام هنر های دستی این مرز و بوم زحمت زیادی برای تولید دارد و حتما نمی‌شود آن را در یک ویدیئو کوتاه توضیح داد ولی می توانیم در ادامه با لایو ویدیئو هایی که از گروههنری و صنایع دستی پیسین در اینستا گرام این مجموعه با حضور در کارگاه های این مجموعه برگزار می‌گردد به علاقه مندان اطلاعات پر بهایی را ارزانی کنیم ….